Vibrační deska

1210 

VIBRAČNÍ DESKA 480 KG  WACKER DPU 6055

  • vzduchem chlazený dieselový motor s velkou výkonnostní rezervou
  • bezproblémové startování pomocí odstředivé spojky
  • zhutňovací práce za omezených prostorových podmínek
  • pokládání živičné vozovky
  • kladení betonové dlažby

Popis

hsthhsthethathetjhethtaehtetehtha

Další informace

rozměr

12